Olszewo Borki Narada Prezesów i Łowczych KŁ

pzl_004_W dniu 12 marca br. w Ostrołęce odbyła się zorganizowana przez Zarząd Okręgowy narada z Prezesami i Łowczym Kół łowieckich. W naradzie udział wzięli Prezes OORŁ oraz zaproszeni goście: Koledzy Nadleśniczowie z Nadleśnictw Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Myszyniec i Pułtusk , Starosta wyszkowski i Powiatowy Lekarz Weterynarii z Makowa Maz.
Na spotkaniu omówione zostały następujące sprawy: stopień realizacji uchwały IX Zjazdu delegatów Okręgu Ostrołęckiego PZŁ , przeprowadzonej inwentaryzacji zwierzyny dziko żyjącej oraz sporządzenia planów łowieckich na rok 2016/2017.

czytaj więcej

IX Zjazd Delegatów Okręgu Ostrołęckiego PZŁ

PZL_004W dniu 11 lipca 2015r na IX Zjeździe Delegatów Okręgu Ostrołęckiego PZŁ podsumowany został 5 letni okres kadencji władz oraz dokonany został dorobek naszej okręgowej organizacji, wybrane zostały nowe władze organów zrzeszenia.

Był to trudny okres – prace nad nowelizacją prawa łowieckiego, zmian związanych z postępowaniem dyscyplinarnym oraz sądownictwem łowieckim , działania promocyjne łowiectwo i szereg innych odpowiedzialnych zadań. Nasza ostrołęcka organizacja jest bardzo prężna. Obecnie jest nas 1519 członków PZŁ – zrzeszonych w kołach łowieckich 1245 i 274 niezrzeszonych – ludzi oddanych swojej pasji., pracy na rzecz zagospodarowania łowisk , ochrony przyrody. Działa 31 Kół macierzystych i 42 Kół niemacierzystych.

czytaj więcej

„Hubertus” Makowski

PZL_HUBERTUS - 17.10.2015-052Już po raz dwunasty w dniu 17.10.2015r odbył się wspólny między kołowy „Hubertus” organizowany przez sześć kół łowieckich mających obwody w powiecie Maków Mazowiecki. Inicjatorami tych uroczystości były w 2004 roku sąsiadujące ze sobą Koła Łowieckie WKŁ Narew i KŁ Ursus dołączyły do nich Koła Łowieckie Ponowa, Orzyc, TUR i Muflon. Co roku gospodarzem uroczystości jest inne koło.
W tym roku odpowiedzialnym za organizację było Koło „Ponowa” Chrzanowo,
oczywiście przy pomocy jak co roku zaprzyjaźnionych kół.

czytaj więcej

Olszewo Borki

PZL_004Po raz kolejny w dniu 08.11.2015r w kościele parafialnym w Olszewie Borkach odbyła się uroczysta Msza Święta „Hubertowska”. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe z kół łowieckich Okręgu Ostrołęckiego wraz z myśliwymi i ich rodzinami, leśnicy, zaproszeni goście oraz wierni z parafii.
Po mszy na terenie strzelnicy w m. Stepna Michałki odbyła się biesiada myśliwska..
Uroczystość uświetnił Rodzinny Zespół Sygnalistów Myśliwskich pod kierownictwem Pawła Ciesielskiego z Nadleśnictwa Lidzbark Welski.

czytaj więcej

„HUBERTUS” w Kole Łowieckim „DZIK” w Wyszkowie

PZL_010
Od 1989r w kole organizowane jest uroczyste polowanie „Hubertowskie” poprzedzone Mszą Polową w łowisku przy kapliczce Św. Huberta. Od początku mszę odprawia proboszcz parafii z Brańszczyka ks. Paweł Stachecki. Od 1996r uroczystościom towarzyszy nieprzerwanie Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańszczyku. Podczas mszy w tym roku uroczyste ślubowanie złożyły Diany naszego koła: kol.

czytaj więcej